Toekomstschets Loppersum

Samen met de Buurtontdekkers bouwen we in opdracht van stichting Dorpsbelangen Loppersum een groei-expositie. We noemen deze expositie Loppersum Onderweegns. Want dat is wat het dorp wil, bezig en onderweg zijn naar de toekomst. Van Woonzorg Nederland hebben wij vier leegstaande woningen aan ’t Hoge Heem ter beschikking gekregen, om met voorzieningen en bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst van het dorp. Deze ideeën krijgen een plek in de expositie. In het voorjaar van 2021 kan dit tijdelijk museum worden geopend voor het publiek. Uiteindelijk zullen we de expositie op een creatieve manier vastleggen in een toekomstschets.