Kwiekstee, jouw plek voor levenskwaliteit

Ik verwonder me dat steeds meer mensen niet zuinig zijn op hun lichaam & geest met als gevolg dat de vraag naar zwaardere en curatieve zorg stijgt. Ons zorgstelsel raakt hierdoor overbelast en ontwricht.

Daarnaast heb ik verwondering over het feit dat steeds meer mensen op zichzelf gericht zijn en steeds minder op de gemeenschap. We jagen individueel geluk na in plaats van iets voor elkaar betekenen of omzien naar elkaar. Welvaart komt boven welzijn.

Deze twee negatieve ontwikkelingen wil ik samen met Annelies Kuipers, Mart ten Berge en andere gelijkgestemden verbeteren met het idee van Kwiekstee.

kwiek blijven & samen leven

We gaan mensen in en vanuit Drentse lokale leefgemeenschappen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met sociale, fysieke en mentale levenskwaliteit. Oftewel:

Doordat mensen kwiek blijven zullen ze minder ziek worden. We verbinden dit idee aan een plek, een zogenaamde Kwiekstee. Hiermee maken we positieve impact op gezondheid en welzijn van mensen in onze samenleving. De uitdaging van onze totale wereldbevolking vertaalt naar onze lokale leefwereld.

Voor meer info en onze vlog: https://www.provincie.drenthe.nl/socialeagenda/project/leefbaarheid/kwiekstee/