FestiValderAa, een analyse en een handreiking

FestiValderAa is een driedaags muziek-, theater- en natuurfestival dat sinds 2011 jaarlijks in het eerste weekend van juli wordt georganiseerd in Schipborg. Vanuit het bestuur van FestiValderAa kwam het verzoek aan mij om hen te ondersteunen bij aanscherpen/herijken van visie, missie en kernwaarden en het opnieuw “richten van alle neuzen”  binnen de FestiValderAa organisatie. Wat volgde is een serie van intensieve gesprekken met vele betrokkenen (bestuursleden, zakelijk en artistieke leiding, productieteam) over hun betrokkenheid, motivatie, herkenning, draagvlak, obstakels en blokkades. Het resultaat van deze gesprekken heb ik samengevat in een reflectieverslag met concrete handreikingen voor structuur, organisatie, communicatie, samenwerking en verbinding met het dorp.

 “Mede door zijn vriendelijke stijl van communicatie en heldere verslaglegging heeft Anton ons voortreffelijk geholpen met het maken van de volgende stappen in professioneler en sterker worden van FestiValderAa. Hartelijk dank daarvoor.” 

Johan Knijp –  Voorzitter Stichting AAS/ FestiValderAa – december 2020

www.festivalderaa.nl