Dorpscoördinator Orvelte

Sinds september 2022 ben ik werkzaam in de rol als dorpscoördinator in monumentendorp Orvelte. Ik doe dit in opdracht van de onlangs opgerichte Stichting Coöperatief Orvelte. Deze stichting heeft als doel enerzijds het toerisme, de levendigheid, het merk Orvelte en het ondernemersklimaat te bevorderen en anderzijds het cultureel erfgoed te behouden. Dit alles binnen de grenzen die een goed woon- en leefklimaat voor bewoners van ons dorp daaraan stelt.

De rol als dorpscoördinator sprak mij om verschillende redenen aan. Ten eerste past deze rol heel goed bij mijn wens om mij in te zetten voor de Drentse cultuurhistorie. Er is geen toekomst zonder het verleden. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Als ‘plattelandsjongen’ hecht ik veel waarde aan de Drentse waarden als cultuur, landschap en natuur. Tegelijkertijd vind ik dat we vernieuwend moeten zijn en deze waarden overtuigend moeten inpassen in huidige ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid, de betekeniseconomie en digitalisering. Daarnaast lijkt het me prachtig om in Orvelte als spil te fungeren tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Ik sta helemaal achter het principe: alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Ten slotte vind ik het fijn dat er in de afgelopen jaren een eerste basis is gelegd in Orvelte en dat het dorp nu in de fase van het verder opbouwen komt. Dit past goed bij mij”.

Wil je meer lezen over Orvelte en haar toekomstplannen? Kijk op https://cooperatief-orvelte.nl/home-cooperatief-orvelte/

Hier lees je ook een interview met mij.