(Dorpsbedrijf) Levendig Musselkanaal

Vanaf 2017 is het dorp Musselkanaal bezig met een integrale aanpak van hun omgeving aan de hand van de pijlers Economie, Sociaal, Collectieve Ruimte en Wonen. Er wordt door bewoners, organisaties en ondernemers hard gewerkt aan een toekomstbestendig Musselkanaal. Sinds juli 2019 ben ik programma manager van deze gebiedsontwikkeling.

Dit programma wordt financieel ondersteund door de provincie Groningen, Gemeente Stadskanaal en Lefier. Vanuit het dorp zijn Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de ondernemersvereniging Musselkanaal betrokken. Dit betreft een extra impuls die in december 2021 eindigt.

Er is vanzelfsprekend behoefte om de resultaten, kennis en ervaringen vanuit de genoemde vier pijlers te borgen voor de periode na december 2021 en zo is het idee ontstaan tot het oprichten van een gezamenlijk DorpsBedrijf als onderdeel van een nieuwe dorpsorganisatie. Het DorpsBedrijf biedt naast deze borging kansen om nieuwe uitdagingen op gebied van woon-en leefomgeving samen aan te gaan. Een samenwerkingsverband van, voor en door Musselknoalsters. Het idee is dat dit dorpsbedrijf zich bezighoudt met onderwerpen die in Musselkanaal spelen. Een bedrijf in buurtzaken zou je kunnen zeggen. 

Erg waardevol dat ik hierbij mag helpen.

2021 is het opstartjaar voor dit DorpsBedrijf. Samen ontdekken en leren wat werkt maar zeker ook wat niet werkt..